leseav.no - Vannmåleravlesning på web
1) Skriv inn kode mottatt ved varsel om avlesning
2) Skriv inn målerstand
3) For senere å motta varsel og måleravlesning via mobiltelefon (SMS), skriv inn mobilnummer

Kode:
Målerstand:
Mobilnummer (8 siffer):

Ved flere måleravlesninger av en måler innenfor samme periode vil den siste registrerte være gjeldende.
Dersom feilregistrering, registrer måleravlesning på nytt.
Eksempel på vannmåler Eksempel på siffer som ikke skal med

Når du leser av måleren:
- ikke ta med røde tall
- ikke ta med tall bak komma

For vannmåler vist her er korrekt rapportert målerstandstand 2.